Kandidati kojima su odobrene specijalizacije

Štampa

Na osnovu konkursa u dnevnom listu " Pobjeda" dana 17.03.2017 godine za odobravanje specijalizacija iz interne medicine,radiologije,hirurgije i pedijatrije

objavljujemo spisak kandidata kojima su odobrene pomenute specijalizacije:

1. Dr Aleksandra Jolić - specijalizacija interne medicine

2. Dr Borislav Lutovac - specijalizacija iz hirurgije

3. Dr Semir Agović - specijalizacija iz pedijatrije

4. Dr Arnela Adrović - specijalizacija iz radiologije