Bolnica Berane

Kontakt

Kliničko - bolnički centar Berane Adresa: Svetog Save 33 Telefon: 051/230-614, 069/156-158, tel-fax: +382 51 231-873 Kontakt osoba: OLGICA PETRIĆ


Savjeti ljekara

Confessions of a Shopaholic
Posjetite stranicu na kojoj možete naći korisne savjete za Vaše zdravlje. Detaljnije...

Zaštitnik prava pacijenata

El. pošta Štampa PDF

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE

Shodno članu 31 Zakona o pravima pacijenata, JZU Opšta bonica Berane odredila je

Mirka Mirčića za zaštitnika prava pacijenata.

 

 

Radno vrijeme zaštitnika prava pacijenata je: 

utorkom i četvrtkom od 10-12 h

Kontakt telefoni:

MIRKO MIRČIĆ - 069 358 388   i   067 615 680

Za sve informacije možete se obratiti lično i kod

- GLAVNOG TEHNIČARA BOLNICE


 

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (službeni list br.40 /10) utvrđena su osnovna prava pacijenata.

 PRAVA PACIJENATA

U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

1. Pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije

2. Pravo na informisanost i obavještenost

3. Pravo na samoodlučivanje (slobodan izbor)

4. Pravo uvida umedicinsku dokumentaciju

5. Pravo pacijenta da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja

6. Pravo na drugo stručno mišljenje

7. Pravo na privatnost i povjerljivost

8. Pravo na blagovremenu zdravstvenu zaštitu

9. Pravo na prigovor

10. Pravo na naknadu štete

11. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
Pomenutim zakonom, pacijent ima pravo na Prigovor, koji se može odnositi na :

• Kvalitet zdravstvene usluge

• Postupak zdravstvenog radnika

• Način naplaćivanja usluge

• Organizaciju zdravstvene službe

• Vrijeme čekanja na uslugu

• Nedostatak ljekova

• Ostalo

Razlog za podnošenje Prigovora mora biti precizno određen u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosi, a isti se podnosi u kancelariji zaštitinika prava pacijenata (pogledati Obavještenje).

Preuzmi obrazac PRIGOVORA...
DUŽNOSTI PACIJENATA

Za vrijeme liječenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama pacijenti su dužni da se pridržavaju opštih akata zdravstvene ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj.

U slučaju da pacijent zahtijeva da prekine liječenje,iako ga je doktor medicine upozorio na moguće posljedice ovakve odluke, dužan je da o tome da pismenu izjavu.

Ako pacijent odbije da da pismenu izjavu, sačinjava se službena zabilješka koja se čuva u medicinskoj dokumentaciji pacijenta.

Pacijent je dužan da aktivno učestvuje u zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja, da potpuno informiše zdravstvenog radnika o svom zdravstvenom stanju kao i da se disciplinovano pridržava uputstava i da preduzima mjere propisane terapije.

 
Nalazite se ovde: Naslovna ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA