Dječje odjeljenje

Štampa

 

 

 

DJECJE-ODJELJENJE

Načelnik dječjeg odjeljenja: Dr Nada Radević - pedijatar 


Na odjeljenju rade i sledeći ljekari: 

Dr Ljiljana Vuković - pedijatar nefrolog

Dr Ljubica Ljubić - pedijatar

Dr Marija Marsenić - pedijatar

Dr Elvis Omeragić - pedijatar

-------------------------------------------

Dr Đula Erović - na specijalizaciji

 

Pregledi ljekara subspecijalista:

Nefrologa
Neonatologa 
Praćenje vitalnih funkcija pacijenta putem monitora,incubatora i bilibeda
Pulsna oksimetrija