Interno odjeljenje

Štampa

 

INTERNO-ODJELJENJE
ERGOMETRIJA-interno

Načelnik internog odjeljenja Dr Vujica Ljubić - kardiolog

Na odjeljenju rade i sledeći ljekari:


Dr Veselin Račić - internista gastroenterolog

Dr Fahrudin Hadrović - nefrolog

Dr Slavka Kljajić - kardiolog

Dr Snežana Radovanić - endokrinolog

Dr Aleksandra Grubović - internista

Dr Vujica Ljubić - kardiolog

Dr Nikodin Radenović - internista

Dr Saša Babović - kardiolog

Dr Merdin Markišić - neurolog

Dr Alma Kršić - neurolog

______________________________

Dr Vera Babić - na specijalizaciji dermatoveneorologije

Dr Mirjana Novović - na specijalizaciji interne medicine

Dr  Alma  Adrović - na specijalizaciji interne medicine

Dr. Aldin Ajdarpašić - na specijalizaciji neurologije


Na internom odjeljenju se obavljaju sljedeće dijagnostičke procedure:
Ehokardiografija
Holter krvnog pritiska
Holter EKG
Ergometrija
Kolonoskopija
Kolonoskopija sa ciljanom biopsijom
Egzofagogastroduodenoskopija
Egzofagogastroduodenoskopija sa ciljanom biopsijom
Abdominalne punkcije dijagnosticka i evakuaciona
Rektoskopija
Sternalna punkcija
Pleuralna punkcija
Lumbalna punkcija
EEG u budnom stanju sa foto stimulacijom
EEG u spavanju (spontanom ili provociranom)