UPRAVA

Štampa

Direktor bolnice
Dr Milorad Magdelinić, spec. hirurg

Pomoćnik direktora 
Stanojka - Beba Džiknić, dipl. pravnik

Glavni tehničar

Mirko Mirčić