Infektivno odjeljenje

Štampa

 

INFEKTIVNO-ODJELJENJE

Načelnik infektivnog odjeljenja:

Dr mr sci. Milovan Živković - infektolog

 


Dr Lidija Kljajić - infektolog

 

 

Na odjeljenju se vrše pregledi i liječenje akutnih i hroničnih infektivnih bolesnika.Godišnje se hospitalizuje od 250-300 infektivnih bolesnika i ambulantno pregleda oko 1500 bolesnika.
Akutne bakterijske i virusne infekcije svih svih sistema su glavna patologija ovog odjeljenja.
Akutni i hronicni virusni hepatitisi
Akutni meningitisi
Hemoralgijska groznica sa bubrežnim sindromom
Akutne infektivne dijareje
Komplikacije respiratornih virusnih infekcija
Infektivna mononukleoza
Grip sa svojim komplikacijama
Osipne groznice
Nejasna febrilna stanja i sl.

Na odjeljenju se često liječe i neinfektivne dijareje,neifektivne žutice prije definitivnog postavljanja dijagnoze ali i kasnije
Odjeljenje ima i automatski ELIZA citac, na kome se ELIZA testom može postaviti dijagnoza akutnih i hroničnih infekcija, najčešće virusnih ali i drugih infekcija kojima se dijagnoza postavlja ovim testom.
Na odjeljenju nema jedinica intezivne njege tako da se liječe samo bolesnici kojima je potrebna obična i poluintenzivna njega.