Pohvala internom odjeljenju Opšte bolnice

Štampa

                 Poštovani gospodine direktore,

    Bolesnik sam 21.godinu.Liječio sam se na intemom odjeljenju i na kooronamoj jedinici.Liječio sam se više od 30.puta u trajanju od 15-20. dana. Dajem sebi za pravo da javno kažem kako se na tom odjeljenju radi:

        Zapoceo sam lečenje kod dr.Zorana Marsenića koji me je u tom prvom susretuspasio od sigume smrti. Zatim su me liječili doktori koji su se nalazili na dežurstvu iostavljali me na intemom odeljenju radi bolesti. Od doktora Račića, dr.Radovanić,dr.Babović,dr. Kljajić, dr.Ljubić ,sa sigumošću ,u koju sam se uvjerio iz više navrata dajem sebi za pravo da ih pohvalim sto su mi ukazivali stručnu i ljekarsku pomoć.Dugujem im neizmjemu zahvalnost.

       Na ovom odeljenju rade i medicinske sestre i medicinski tehnicari :Nada, Vera,Sneža, Vanja, Tanja, Kaća.med.tehnicar Pantovic i ostali kojima se trenutno ne mogu setiti imena.Za postupanje sa bolesnicima na odeljenju i ukazivanje njege.veličina njihovog rada ogleda se na brižnoj njezi kao da su im bolesnici njihovi najbliži.

Zato, i njima neizmjemo hvala. Nebih ovom prilikom izostavio pomoćno osoblje servirke i higijenarke ,koje takode savjesno obavljaju svoje dužnosti.

     No, poštovani direktore, znajuci koliko su medicinske sestre nagrađene za takav strucni rad, smatram i predlazern da u narednom periodu i Vi razmotrite ta jproblem i shodno materijalnim mogućnostima bolnice nagradite ovo odjeljenjemedicinske službe .

.                       Zato, HVALA I BRAVO intenom odeljenju ovog medicinskog centra.

                                                                                        Penzioner

                                                             Žarko Obradović - br.l.k 547147491

                                                                                            iz Berana.